ILSen IT specjalizuje się w doradztwie poprzez:

a)dokładną weryfikację i analizę poziomu zabezpieczenia wszystkich elementów sieci.

b) pomoc w doborze rozwiązań pozwalających na podniesienie bezpieczeństwa sieci informatycznych

c) umożliwienie klientom udziału w zdalnych prezentacjach m. in.:

- backup stacji roboczych/serwerów
- szyfrowanie danych
- ochrona przed wyciekiem danych DLP
- rozwiązań klasy UTM
- wytyczne jakie stawia RODO w IT

d) pomoc w uzyskaniu jak najlepszych cen/ rabatów na rozwiązania IT m. in . Stormshield, Safetica, Barracuda, Eset itd. oraz dzięki współpracy z Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym firmy Dagma, stworzenie możliwości udziału w certyfikowanych szkoleniach.

e) udostępnianie na testy wybranych rozwiązań

ILSen IT jest dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego m.in.:

- antywirusowych

- firewallowych

- szyfrowania danych

- DLP

- backupu

- szkoleń

- usług wdrożeniowych